Gordonka - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

A vonós tanszak legnagyobb hangszereként a gordonkát tanulhatják iskolánkban az erre kedvet érzõ gyermekek.
Törekszünk minél több tanulót megnyerni ennek a hangszernek, mely elengedhetetlen tagja az iskola két vonószenekarának és kamaraegyütteseinek.
Ezen kívül fontosnak tartjuk az egyéni hangszeres technikai és zenei stílusok ismeretének minél magasabb szintû elsajátítását is. A gordonka szak hallgatói nagy sikerrel szerepelnek a megyei kamarazene fesztiválokon, megyei és regionális vonós versenyeken.
Sashegyi Benjamin növendékünk felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolába.
A növendékek tanulmányaikhoz a kottákat, gordonkaiskolákat, etüdgyûjteményeket, elõadási darabokat az iskola kottatárából kapják, melynek választékát igyekszünk folyamatosan bõvíteni.
Az otthoni gyakorláshoz a hangszert biztosítjuk, melyet a tanulónak nem szükséges minden hangszeres órára magával hoznia, mivel a csellóteremben lévõ hangszereket is használhatják, így megkönnyítve a zeneiskolába járást.

Gordonka tanszak tanára:

Weisz Péter - gordonka


2018-2019
Vissza a tartalomhoz