Harmonika - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

A hangszer nagy népszerûségnek örvend növendékeink és családtagjaik körében hosszú évtizedek óta. Különösen a nemzetiségi (német, szláv) lakosság használja a hangszert dalos egyesületek, néptánc csoportok zenei kíséreteként, s a gyerekek beiskolázása is ebbõl a körbõl kerül ki.
A tanszak fejlõdését nagymértékben meghatározta egy kiváló orosz származású harmonikamûvész jelenléte iskolánkban, aki az elmúlt 10 évben magas színvonalra emelte a klasszikus harmonika tanítást .
Növendékeink rendszeresen részt vesznek az évenként Budapesten megrendezett országos harmonika fesztiválokon, s onnan kiemelt nívódíjakkal térnek haza. Az OM által támogatott országos zenei versenyek keretében az I. Országos harmonika verseny 1. helyezettje iskolánk növendéke Demeniv Mihály volt 2005-ben.
A hangszerellátottság jónak mondható, s ehhez a szülõk lelkes adományai is segítettek.
Az elmúlt tanévben 2 darab bemutató mesterhangszert is vásároltunk iskolánkban a meglévõ állomány mellé.
Legügyesebb növendékeinkbõl harmónika zenekar alakult, rendszeresen résztvesznek iskolai, városi és területi rendezvényeken.

Harmonika tanszak tanára:

Demeniv Igor - harmonika

2018-2019
Vissza a tartalomhoz