Hegedű - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

A hegedû tanszakon a minõségi munka mellett fontos feladat a tanulólétszám növelése, a magasabb évfolyamban tanulók megtartása a tanszakon, hisz nélkülük nem mûködne az iskola vonós zenekara és az igényesebb kamarazenét is nélkülöznünk kellene. Fontos feladat még a zenekar utánpótlása is. Kedvet kell csinálnunk a kicsiknek a társas zenéléshez. A tanszakon megoldott a hangszerek karbantartása, folyamatos felújítása. Kotta állományunk a lehetõségekhez képest folyamatosan bõvül egy-egy újabb kiadvánnyal. Fontos az értékes zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása, zenei élet eseményei iránti érdeklõdés felkeltése és részvétel az iskola, a város zenei életében.
Növendékeink rendszeresen vesznek részt sikerrel megyei szóló és kamarazene fesztiválokon. 2001-ben tanszakunkról nyert felvételt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem különleges tehetségeinek tagozatára Laskay Zsuzsanna. 2006-ban Altdorfer Luca került a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolába felvételre.

Hegedű tanszak tanárai:

Laskay Zsoltné - hegedű
Keresztesi Anikó - hegedű

Takács Anita - hegedű
Weiszné Romhányi Krisztina - hegedű

2018-2019
Vissza a tartalomhoz