Magánének - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

Alapvető probléma a tanszak építésében az, hogy a növendékek - hangi érettségük miatt - csak idősebb korban iskolázhatók, színvonalas szakmai munkát csak kialakult, fiziológiailag megalapozott hangokkal lehet produkálni. Az alapfokú művészetoktatási iskola kertében elsősorban középiskolai növendékek oktatása folyik.
További korlátot jelent az állami normatív támogatás hatása, amely 22 éves korig engedélyezi az alapfokú mûvészetoktatást, és ének tanszakon éppen akkor kell abbahagyni a hivatalos iskolai tanulást, amikor a növendékek hangi adottságai már kialakulnak.
Mindezeket figyelembe véve fontos feladat a jelenlegi létszám színvonaláért mindent megtenni, és ha több, képzésre alkalmas hangú, elsõsorban középiskolás korú egyén jelentkezne, akkor a létszám is bõvülhetne.
Magasabb évfolyamos növendékek esetében lehetõség van a kamaraéneklésre is hangszeres kísérettel.


Radván Eszter - magánének2018-2019
Vissza a tartalomhoz