Néptánc, népi ének - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

2004 szeptemberétõl indult el az oktató-nevelõ munka a néptánc tagozaton több tatabányai általános iskolából történõ beiskolázással. Jelenleg 3 kihelyezett tagozaton folyik eredményes képzés. ( Sárberki, Kodály, Kõrõsi-Csoma Ált. Iskola)
150 növendékünket 3 szakképzett tanár oktatja.
A Tavasz Mûvészeti Fesztivál keretében minden esztendõben Néptánc Fesztivált szervezünk, ahol a növendékek a nagy nyilvánosság elõtt mutathatják be tudásukat.


Néptánc tanszak tanárai:

Keltai Gábor - néptánc
Rigóné Szegvári Ildikó - néptánc, népi ének

2018-2019
Vissza a tartalomhoz