Orgona - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

Az iskolánkban 1999-ben indult az orgona tanszak. Fontos feladatának tartja, hogy az orgonát, mint az európai hangszertörténet jeles képviselõjét népszerûsítse rendszeres növendékhangversenyeken a város, illetve a térség templomainak szép hangú, sípos orgonáin .
Az egyházak által mûködtetett nyári kántorképzõk fontos továbbképzési lehetõséget jelentenek az évközi zeneiskolai orgona tanuláshoz.
Távlati cél, hogy iskolánkban épüljön egy új, sípos orgona. Jelenleg rendelkezésünkre áll egy két manuálos elektromos orgona.


Az orgona tanszak tanára:

Mészáros Zsolt Máté - orgona

2018-2019
Vissza a tartalomhoz