Rézfúvós - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

Jelenleg két tanár tanít a rézfúvós tanszakon egész állásban: trombitát, kürtöt, mélyszárnykürtöt (tenor) és harsonát. Ezenkívül furulyát is oktat mindkét nevelõ.
A hangszer erõs hangja a bérházi lakásokban nagyon áthallatszik, ezért a szülõk inkább a "halkabb" hangszerekre íratják gyermekeiket. E két ok miatt lehetõségeink korlátozottak a növendékek kiválasztásában. Általában azokat a gyerekeket tudjuk rézfúvós hangszerre irányítani, ahol valamilyen kötõdés (ismeretség) van a leendõ növendék és tanár között. Erre jó lehetõséget ad a furulyás növendék, aki már ismeri és szereti tanárát.
Rézfúvós hangszert kilenc éves kor után célszerû elkezdeni, ha megvolt a fogváltás. Elõször inkább a trombitát javasoljuk, mert a nagyobb hangszerek súlyukkal megterhelik a kicsi gyermeket. Késõbb javasoljuk a mélyebb rézfúvósra való áttérést. Ez általában sikeres szokott lenni, hiszen az eddig tanult technikákat (levegõvétel, szájtartás, nyelvindítás, esetleg fogásmód azonosság - trombita és tenor esetén) tudja alkalmazni és a másfajta fúvóka jobban megfelel anatómiai adottságainak.
Az elmúlt években 3 növendékünk került zenemûvészeti szakközépiskolába felvételre a tanszakról: Fábián Pál, Tihanyi Ádám, Koczur Szabolcs.
Ha a növendéknél az alapvetõ funkciók rögzõdtek, javasoljuk az utánpótlás zenekarba való játékot.


Tanáraink:

Román Géza - trombita
Soltész Kálmán - kürt, szolfézs

Szicsó István - kürt


2018-2019
Vissza a tartalomhoz