Szintetizátor - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

A legfiatalabb tanszak, amely iskolánkban hat éve mûködik. Nagyon népszerû a gyerekek, sõt szüleik körében is. A gyerekek gyorsan kiismerik a hangszert, akár a számítógép kezelését. Kisebb sikereket hamarabb érnek el, mint bármely más hangszeren. De a komolyabb (mélyebb) munkához itt is sok éves gyakorlásra van szükség.
Elméleti képzés: más jellegû, kizárólag szintetizátorra járó gyerekek részére: harmónia, hallás-képzése, akkord jelölések.
A tanterv lehetõséget nyújt számítógépes zeneszerkesztés elsajátítására is.
Növendékeink több alkalommal sikerrel vettek részt országos szintetizátor fesztiválokon, versenyeken. 2002-ben a mi zeneiskolánk is megszervezte a hangszer országos találkozóját.


Szintetizátor tanszak tanárai:

Kiss András - szintetizátor
Laskay Zsolt - szintetizátor

2018-2019
Vissza a tartalomhoz