Szolfézs - Erkel új

Title
Tartalomhoz ugrás

Szolfézs

Iskolánkról > Tanszakok
A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában.
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy a folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével.
A szolfézstanítás a hangszer-tanítással szerves egységben, a zene megszerettetését a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakítását kívánja megalapozni.
Biztosítva van a zenei pályára menő gyerekek felvételire való felkészítése. A hangszeres tanárokkal való közös együttműködés is jó és egymást segítő.

Szolfézs tanszak tanárai:

Kiss Szilvia - szolfézs
Kertiné Kovács Edina - szolfézs
Ruczek Réka Anna -szolfézs
Soltész Kálmán - szolfézs
Szokody Ildikó - szolfézs
Weiszné Romhányi Krisztina - szolfézs
Vissza a tartalomhoz