Szolfézs - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában.
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy a folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével.
A szolfézstanítás a hangszer-tanítással szerves egységben, a zene megszerettetését a késõbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakítását kívánja megalapozni.
Biztosítva van a zenei pályára menõ gyerekek felvételire való felkészítése. A hangszeres tanárokkal való közös együttmûködés is jó és egymást segítõ.


Szolfézs tanszak tanárai:

Kiss Szilvia - szolfézs
Kertiné Kovács Edina - szolfézs

Ruczek Réka Anna -szolfézs

Soltész Kálmán - szolfézs

Szokody Ildikó - szolfézs
Weiszné Romhányi Krisztina - szolfézs

2018-2019
Vissza a tartalomhoz