Történetünk - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Iskolánkról

Az iskola története:

Tatabányai zenei életének gyökerei hosszú évtizedekre nyúlnak vissza. Már a múlt század végén lelkes amatőr együttesek, vonós- és fúvószenekarok, kórusok - akkori nevükön: dalárdák- mûködtek. Tevékenységük szorosan kapcsolódik Tatabánya ipari-bányász múltjához. Tatabánya várossá válásának időszakában a munkáskultúra élő-eleven hagyományainak talaján teremtődött meg a kulturális élet alapja. Egyre intenzívebben jelentkezett a művelődés, a művészetek, köztük a szervezett zenei képzés, oktatás iráni igény.
A zeneiskola a Bányász Szakszervezet kezdeményezésére 1949 szeptemberében kezdte meg működését. Az iskola alapító tagja és elsõ igazgatója Kovács Béla volt, aki édesapja a hazai és nemzetközi koncertpódiumokról jól ismert Kovács Béla, Kossuth díjas klarinétművésznek.
Az 1949-es tanévet hét tanszakon 127 növendék kezdte el. A tanárok a győri konzervatórium és az Állami Operaház művészei közül kerültek ki.
Az elmúlt csaknem fél évszázad alatt tehetséges tanárok egész sora élt és dolgozott, a városban, teljes erõfeszítéssel munkálkodva azon, hogy Tatabánya lakóival megismertesse, megszerettesse a klasszikus zene szépségeit, hogy zeneértõ, zeneszeretõ közönséget neveljen fel. Kovács Béla halála után Szabó Lajosné (1959-1964), L. Denkinger Gabriella (1965-1983) és Meleg Károly (1983-1987) vezetésével vált egyre ismertebbé, gazdagabbá, sokoldalúbbá az intézmény munkája.
A hagyományokra építve a zeneiskola a diákok általános zenei műveltségének megalapozását, valamint a legtehetségesebb növendékek zenei pályára történõ felkészítését tartja legfontosabb feladatának. Napjainkban az iskolában 24 tanszakon (furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, gitár, zongora, szintetizátor, orgona, harmonika, hegedű, mélyhegedű, gordonka, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, szolfézs, zenekar, kamarazene, népi ének, néptánc, színjáték-drámajáték), 30 tanár irányításával, 670 fős növendék létszámkerettel folyik a képzés. Nagy gondot fordítunk a kamarazene és zenekari tevékenységére, őszintén hiszünk ennek közösség és személyiségformáló erejében.
Az általános zenei műveltség megalapozásán túl tehetséggondozó munkánk nyomán legjobb növendékek minden tanévben eljutnak országos versenyekre illetve felvételt nyernek szakirányú zenei intézményekbe.
Zeneiskolai oktató-nevelő munkánk mellett aktívan részt veszünk a városunk és Komárom-Esztergom megye művészeti életében. Megyei, országos hatósugarú rendezvényeinkkel egyik központjává váltunk szûkebb hazánk mûvészeti tevékenységének.

Az iskola rendezvényei:
1. Hangversenyek növendékek, tanárok, közremûködésével:
Növendékhangversenyek havonként
Tanszaki hangversenyek
Tanári koncertek
2. Versenyek, fesztiválok megyei szintű szervezése:
Megyei zeneiskolák zongoraversenye 3 évenként (1990,1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008)
Megyei Kamarafesztivál (1990, 1995, 2000, 2004, 2008)
Megyei zeneiskolák szintetizátor versenye (2000)
Négykezes, kétzongorás verseny (2002, 2006)
Zenetörténeti versenyek a megyei általános és zeneiskolák részére:
1991. Mozart verseny
1995. Bartók emlékverseny
1999. Erkel emlékverseny
2000. Liszt - Erkel, Kodály - Bartók műveltségi verseny
2006. Mozart-Bartók emlékverseny
3. Országos hatósugarú rendezvények:
Országos szintetizátor verseny (2004, 2008)
Őszi kortársművészeti napok (2005, 2006, 2007)
Tavaszi Művészeti Fesztivál (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Tatabánya Fesztiválváros (2007, 2008)
1993. Magyar zene- és művészeti iskolák II. Országos Kongresszusa - Tatabánya
1995. Bartók Rádió élõ-egyenes adása a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskolából fennállásunk 45. évfordulóján
1998. IV. Európai Ifjúsági Zenei Találkozó - Budapest
2000. Bartók Rádió élő-egyenes adásban fennállásának 50. évfordulóján

2018-2019
Vissza a tartalomhoz