Ütő - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

Feladata a jelenlegi szakmai munka szinten tartása, kamarazene továbbfejlesztése.
A tanszak kottaanyag szükséglete megoldott, a hangszerállomány biztosított.

Ütő tanszak tanára:

Laskay Péter - ütő

2018-2019
Vissza a tartalomhoz