Vonós - Erkel új

Title
Tartalomhoz ugrás

Vonós

Iskolánkról > Tanszakok
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka

 
A vonós tanszakon négy hegedű és egy gordonka tanár tanítja a növendékeket. Oktató- nevelő munkájuk színvonalas, nagyon eredményes. Tanévenként több alkalommal szerveznek önálló koncerteket, házi vonós versenyt, ahol szóló, kamarazene és zenekari produkciókkal szerepelnek a növendékek. A tanszakvezető irányításával, a kollégák és a növendékek részvételével, a Tatabányai Múzeummal együttműködve szerveznek ismeretterjesztő koncertsorozatot „Múzeumi koncertekcímmel. A sorozat célja a művészettörténet, a zene összekapcsolódása, előadások, kiállítások és a muzsika komplex megjelenítésével. A vonós tanszak legügyesebb növendékei részt vesznek és díjazottak a kétévente megrendezett KEM Vonós Fesztiválon, évente megrendezett Menner- Vincze szólóhangszeres versenyen, a Sistrum regionális szólóhangszeres versenyen. A legtehetségesebb vonós növendékeink a tavalyi évben az országos versenyeken kiemelt különdíjban részesültek.
 
A vonós tanszak tehetséggondozó munkáját dicséri, hogy erről a tanszakról kerül a legtöbb növendék zeneművészeti szakközépiskolákba. A tavalyi tanévben két növendék nyert felvételt szakirányú középiskolába. (Budapest, Győr). A tanszak tanárai szintén aktív zenészei a Tatabánya Város Szimfonikus Zenekarának, továbbá kamarazenekar, vonósnégyes tagjaiként is közreműködnek a környező települések rendezvényein.
 
 

A vonós tanszak tanárai:
 
Laskay Zsoltné   hegedű-mélyhegedű tanár, tanszakvezető
 
Kajati Adriána Bianka  hegedű tanár
 
Keresztesi Anikó   hegedű tanár
 
Weisz Péter gordonka tanár
 
Weiszné Romhányi Krisztina hegedű tanár (jelenleg Gyed)
 
Medveczky- Horváth Györgyi hegedű tanár (helyettesítő)
Vissza a tartalomhoz