Zeneismeret - Erkel új

Title
Tartalomhoz ugrás

Zeneismeret

Iskolánkról > Tanszakok
Zeneismeret tanszak tantárgyai: kötelező szolfézs, zeneirodalom

A zeneismeret tantárgyait öt szakképzett kolléga tanítja, közülük négyen két szakot tanító pedagógusok.
A hangszeres oktatás mellett kötelező tárgy a szolfézs, kötelezően választható a zeneirodalom. Az elméleti tárgyak kiegészítik és nagyban segítik a hangszeres tanárok munkáját. A tanszak tanárai azon fáradoznak, hogy a gyermekek minél játékosabban, élményszerűbben, interaktív módon sajátíthassák el a tananyagot. A tantervi követelmények betartásával, de a tanári szabadságukkal élve sok új kottát, jegyzetet, saját maguk által készített szemléltető eszközöket, hangszereket, IKT eszközöket alkalmaznak az órákon. A tanulók, a szolfézs negyedik évfolyam elvégzése után művészeti alapvizsgát tehetnek.
A zeneművészeti szakközépiskolákba készülő növendékek felkészítését egy külön csoportban végzik tanáraink.  A szolfézs tárgyból jeleskedő tanulók összemérhetik tudásukat megyei és regionális szolfézsversenyeken.(Esztergom, Szombathely) Az elmúlt évek alatt több diákunk is díjazott lett ezeken a versenyeken.

A zeneirodalom tanszakot azon növendékek választhatják, akiknek a szolfézs alapvizsga után nincs lehetőségük kamarazene vagy zenekari órákon részt venni, ők többnyire zongora, orgona, szintetizátor szakos gyermekek. A zeneirodalom órákon számos ismeretre tehetnek szert a diákok, ahol a zenei korszakok nagy zeneszerzőinek életéről, munkásságáról kaphatnak érdekes információkat, sok-sok zenehallgatással fűszerezve. Évek óta rendezünk zenetörténeti vetélkedőt, egy-egy zeneszerző évfordulójához kapcsolódva. A tavalyi évben több fordulós, Bartók 135 országos zenetörténeti vetélkedőn vettek részt diákjaink Budapesten, kiváló eredménnyel.

A zeneismeret tanszak tanárai:
Soltész Kálmán tanszakvezető
Kiss Szilvia
Kertiné Kovács Edina szolfézs- zeneirodalom
Ruczek Réka Anna
Molnár Johanna (helyettesítő)
Szokody Ildikó (jelenleg Gyed)
Weiszné Romhányi Krisztina (jelenleg Gyed)
Vissza a tartalomhoz