Zongora - Erkel Ferenc AMI

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és
államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti
az ellenségeket.” (Dr. M. Bendiner)
Tartalomhoz ugrás
Tanszakok

Iskolánk egyik legnagyobb létszámú tanszaka. Az alapfokú zongoraoktatás fejleszti a növendékek zenei képességeit, alkalmat ad a zenei kultúra megismerésére, biztosítja szükséges hangszeres készségek elsajátítását.
A növendékek nem csak szóló zongoradarabokkal ismerkedhetnek meg, hanem kamaraegyüttesekben is részt vesznek, rendszeresen négykezeseznek.
A zongoraoktatás az "A" és a "B" tagozaton is folyik. A növendékek aktívan készülnek a megyei zongoraversenyekre, ahol mindig díjazásban részesülnek.

A legtehetségesebbek továbbtanulnak magasabb fokon.

Zongora tanszak tanárai:

Dezső Marianna - zongora
Kertiné Kovács Edina - zongora
Kiss Szilvia - zongora

Ocskai Gabriella - zongora

Ruczek Réka Anna - zongora
Somorjai Ildikó - zongora

Szokody Ildikó - zongora
2018-2019
Vissza a tartalomhoz