Zeneismeret - Tatabányai Erkel Ferenc AMI

Title
Tartalomhoz ugrás

Zeneismeret

Iskolánkról > Tanszakok
Zeneismeret tanszak tantárgyai: kötelező szolfézs, zeneirodalom, kórus
 
A zeneismeret tantárgyait öt szakképzett kolléga tanítja, közülük négyen két szakot tanító pedagógusok.
 
A hangszeres oktatás mellett kötelező tárgy a szolfézs, kötelezően választható a zeneirodalom, kórus. Az elméleti tárgyak kiegészítik és nagyban segítik a hangszeres tanárok munkáját. A tanszak tanárai azon fáradoznak, hogy a gyermekek minél játékosabban, élményszerűbben, interaktív módon sajátíthassák el a tananyagot. A tantervi követelmények betartásával, de a tanári szabadságukkal élve sok új kottát, jegyzetet, saját maguk által készített szemléltető eszközöket, hangszereket, IKT eszközöket alkalmaznak az órákon. A tanulók, a szolfézs negyedik évfolyam elvégzése után művészeti alapvizsgát tehetnek.
 
A zeneművészeti szakközépiskolákba készülő növendékek felkészítését egy külön csoportban végzik tanáraink.  A szolfézs tárgyból jeleskedő tanulók összemérhetik tudásukat megyei és regionális szolfézsversenyeken.(Esztergom, Szombathely) Az elmúlt évek alatt több diákunk is díjazott lett ezeken a versenyeken.
 
A zeneirodalom tanszakot azon növendékek választhatják, akiknek a szolfézs alapvizsga után nincs lehetőségük kamarazene vagy zenekari órákon részt venni, ők többnyire zongora, orgona, szintetizátor szakos gyermekek. A zeneirodalom órákon számos ismeretre tehetnek szert a diákok, ahol a zenei korszakok nagy zeneszerzőinek életéről, munkásságáról kaphatnak érdekes információkat, sok-sok zenehallgatással fűszerezve. Évek óta rendezünk zenetörténeti vetélkedőt, egy-egy zeneszerző évfordulójához kapcsolódva. A 2017/18 -as tanévben több fordulós, Bartók 135 országos zenetörténeti vetélkedőn vettek részt diákjaink Budapesten, kiváló eredménnyel.
 


"Tisztelt Érintettek, Kedves Tanulók, Kedves Szülők!

Értesítjük  Önöket, hogy Intézményünk az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)  szabályainak megfelelően adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik.
Kérjük  Önöket, hogy amennyiben az Önök, vagy gyermekeik személyes adataival,  azok kezelésével, tárolásával, továbbításával kapcsolatosan kérdésük,  észrevételük, vagy panaszuk merülne fel, úgy azt szíveskedjenek a  tisztviselő alábbi elérhetőségeinek valamelyikén lehetőség szerint  közvetlenül felé jelezni. Az adatvédelmi tisztviselő minden megkeresésre  reagálni fog.
Intézményünk adatvédelmi tisztviselője:

              Dr. Lórodi László
    Reé Consulting Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. II/26.  
    email: dpo@reeconsulting.eu "

Vissza a tartalomhoz